top of page
banner home

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren, om diensten/functies op onze website te kunnen aanbieden en om de gebruikservaring te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om artikels over cookies op o.a. Wikipedia na te lezen.​

U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser. Het kan wel het functioneren van deze website negatief beïnvloeden. Afhankelijk van uw webbrowser op uw computer (of ander apparaat) kunnen cookies worden uitgeschakeld via één van onderstaande links: 

GDPR

Wij hechten belang aan uw privacy en respecteren de GDPR-wetgeving. Indien u contact opneemt via het contactformulier op de website, bent u verplicht om: uw naam, uw e-mailadres, uw adres en uw telefoonnummer te verstrekken. Alle persoonsgegevens die op die manier worden verkregen worden enkel gebruikt om u terug te contacteren. Uw persoons- en ID-gegevens worden NIET doorgegeven aan derden, tenzij mits toestemming. 

Als dit privacybeleid oké is voor u, dan hoeft u niets te doen. Mocht dit voor u niet oké zijn, neem dan contact op met ons. U heeft het recht tot toegang, verbetering en het wissen van uw persoonsgegevens. Info EU-wetgeving: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

DISCLAIMER

DEMEYERE bv is de eigenaar van deze website. Jan Demeyere is de bestuurder van DEMEYERE bv. 

Contactgegevens: Breulstraat 110a, B-8890 Moorslede, +32474349040, info@demeyereflax.be

Auteursrecht ©:

De inhoud van deze site, inclusief gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enzovoort, is allemaal eigendom van DEMEYERE bv of beschermd door auteursrecht. Ze zijn ofwel auteursrechtelijk vrij, ofwel aangekocht onder auteursrecht, ofwel betreft het eigen creaties, ofwel hebben rechthebbende derden toestemming gegeven om hun werk te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid:

DEMEYERE bv is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de door Demeyere verstrekte informatie. De inhoud van de websites www.demeyereflax.be en www.fireflax.be kan te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld, en is van algemene aard. DEMEYERE bv streeft ernaar om de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig, juist en actueel te houden. Desondanks kunnen er fouten optreden. Indien er fouten worden ontdekt in de verstrekte informatie op de website, of indien bepaalde informatie onbeschikbaar is, zal DEMEYERE bv zich inspannen om deze zo snel mogelijk te corrigeren zodra zij hiervan op de hoogte is gesteld. Wij vragen u vriendelijk om eventuele fouten aan ons te melden.

DEMEYERE bv is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. DEMEYERE bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen of tijdelijke onbeschikbaarheid van haar website, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van haar websites.

Voor zover de websites van DEMEYERE bv hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina's van derden, staat DEMEYERE bv niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links naar externe websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan, en biedt daarom geen garantie voor de volledigheid of juistheid van de inhoud en de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. 

DEMEYERE bv kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op bijzondere of andere wijze, direct of indirect, aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de websites www.demeyereflax.be of www.fireflax.be, of van hyperlinks naar andere websites of pagina's, inclusief, maar niet beperkt tot, van alle verliezen, onderbreking van werkzaamheden, of schade aan apparatuur, hardware, software of verlies van gegevens op het computersysteem van de gebruiker.

bottom of page